สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็กอำเภอคอนสาร 

                                  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบให้ นางนงเยาว์ เลิงนิสสัย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็ก ณ โรงเรียนบ้านโนนหัวนา และโรงเรียนบ้านห้วยไห อำเภอคอนสาร เพื่อรับทราบปัญหาและแนวทางการจัดการเรียนการสอน พร้อมให้กำลังใจในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามนโยบายโรงเรียนขนาดเล็ก ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับและให้ข้อมูลจากผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูเป็นอย่างดี