สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ลงพื้นที่นิเทศ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน การเปิดภาคเรียนที่ 1/2565และติดตาม การสร้างบ้านโครงการสร้างบ้าน้ำใจ คืนความสุขสู่ลูก สพฐ. ปีที่ 8

                                     วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม ลงพื้นที่นิเทศการศึกษา ตรวจเยี่ยม โรงเรียนเขตพื้นที่อำเภอบ้านแท่น ในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 โดยโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนรูปแบบ On site ได้แก่ โรงเรียนบ้านดอนเค็ง โรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่ โรงเรียนดอนขิงแคงเหล่าน้อย โรงเรียนสามสวนวิทยา เน้นมาตรการด้านความปลอดภัย 6+6+7 อย่างเคร่งครัด พร้อมด้วยมาตรการ Moe Safety Center สถานศึกษาปลอดภัย ทั้งนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านพักอาศัยของนักเรียนที่ได้รับทุนซ่อมแซมบ้านพัก และเยี่ยม ติดตาม     การสร้างบ้านโครงการสร้างบ้าน้ำใจ คืนความสุขสู่ลูก สพฐ. ปีที่ 8 อ.บ้านแท่น โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง