สพป.ชัยภูมิ เขต 2  จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี  

                    วันที่ 1 มิถุนายน  2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเปิดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ รักษาสิ่งแวดล้อมและกิจกรรม Big Cleaning Day สพป.ชัยภูมิ เขต 2  เพื่อนำจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามร่มรื่น โดยมีกิจกรรมปลูกต้นไม้ และการทำความสะอาดบริเวณรอบๆอาคารสถานที่ใน สพป.ชัยภูมิ เขต 2  โดยมี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่มและบุคลากรทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้