สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการจัดทำผลงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2565

                      วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำผลงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2565 ซึ่ง สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จะดำเนินการส่งผลงานเสนอรับการคัดเลือก จำนวน 2 กลุ่ม คือ 1)กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา และ 2)กลุ่มหน่วยงาน ในการนี้มีคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมเตชะธ้มโม