สพป.ชัยภูมิ เขต 2  ร่วมประชุมการติดตามความก้าวหน้าการนำนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 4 เขตตรวจราชการที่ 13

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน  2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2  ร่วมประชุมการติดตามความก้าวหน้าการนำนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 4 เขตตรวจราชการที่ 13 ประกอบด้วย ความปลอดภัยในสถานศึกษา โครงการพาน้องกลับมาเรียน และโครงการโรงเรียนคุณภาพ โดยมีนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานการประชุม และมีผู้บริการระดับสูงของ สพฐ.  เข้าร่วมประชุมติดตามฯในครั้งนี้ ทั้งนี้มี นายโกละเม็ด  วรรณพิพม์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิเขต 2 ผอ.กลุ่ม และบุลคากรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมติดตามฯในครั้งนี้ผ่านระบบออนไลน์ Zoom ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม