สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะศึกษานิเทศก์  ครั้งที่ 3/2565    

                 วันที่ 8 มิถุนายน  2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2  มอบหมายให้นายโกละเม็ด  วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิเขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในช่วงการเปิดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565  รวมถึงการนิเทศการศึกษาของคณะศึกษานิเทศก์ ในการลงพื้นที่ดำเนินการติดตาม ตามแผนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย ความปลอดภัยในสถานศึกษา โครงการพาน้องกลับมาเรียน โรงเรียนคุณภาพ และร่วมถึงการพบปะกับผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู เพื่อเพิ่มความเข้าใจในการปฏิบัติงานโดยมีนายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศและติดตามฯและคณะศึกษานิเทศก์ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสารีบท