สพป.ชัยภูมิ เขต 2  ร่วมประชุมชี้แจงระบบความปลอดภัยสถานศึกษา(MOE Safety Center)

                 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน  2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2  มอบหมายให้นางนัฐรียา  ฉัตรรักษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมทั้งบุคลากรกลุ่มส่งเสริมฯและกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ เข้าร่วมประชุมชี้แจงระบบความปลอดภัยสถานศึกษา (MOE Safety Center)เพื่อรับฟังขั้นตอนการทำงานอย่างละเอียดในการสนับสนุนการดำเนินงานของทางโรงเรียนอย่างรวดเร็ว เน้นการสนับสนุนจากทุกฝ่าย ทั้งนักวิชาการศึกษา นักจิตวิทยาเขตพื้นที่ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่เด็กนักเรียนในและนอกสถานศึกษา โดยมีนายเทิดชาติ  ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สพฐ.เป็นประธานการประชุม อีกทั้งทั้งยังมีผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ร่วมบรรยาย ผ่านช่องทางระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม