สพป.ชัยภูมิ เขต 2  ลงพื้นที่ตรวจสอบภายในและติดตาม แนะนำสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2565

                             เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นายพงศกร ธนทรัพย์พล ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยนางนัทธมน จรูญชาติ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการได้ออกตรวจสอบภายในและติดตาม แนะนำสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงเรียนบ้านโคกกุง โดยมี ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์  ประดับเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู    ให้การต้อนรับอย่างดียิ่งและให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง