สพป.ชัยภูมิ เขต 2  ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพอาคารเรียนที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา

                            เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน  2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2  มอบหมายให้นางนงเยาว์ เลิงนิสสัย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยนายวรรณพล เหมือนพันธุ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนางธิดารัตน์  จิตรธร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ออกเยี่ยมโรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา เพื่อตรวจสอบสภาพอาคารเรียนที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม และมีอายุการใช้งานมากกว่า 25 ปี ตามนโยบายด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา moe safety center ให้นักเรียนมีความปลอดภัย โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยาและคณะครูให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง