สพป.ชัยภูมิ เขต 2  จัดการอบรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (Application Capcut)

                 วันที่ 11 มิถุนายน  2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2  มอบหมายให้นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีเป้าหมายในการสร้างเสริมองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีให้แก่ คณะครูในสังกัด โดยทีม ICT CPM2 เป็นวิทยากรโดยการนำของ นางศุภลักษณ์  ไปนาน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ซึ่งจัดขึ้นทั้งหมด 3 หลักสูตร ได้แก่ 1.หลักสูตรการตัดต่อภาพและวีดีโอสื่อการสอนผ่าน Application Capcut 2.หลักสูตรการออกแบบสื่อการเรียนรู้อย่างมืออาชีพด้วย canva       3.หลักสูตรการสร้างแบบรายงานผลการเรียนขั้นเทพด้วย Microsoft Excel ในวันที่ 11,12และ18 มิถุนายน 2565 ในรูปแบบออนไลน์ระบบ Zoom ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม