สพป.ชัยภูมิ เขต 2  ออกตรวจสอบภายในและติดตาม แนะนำสถานศึกษาในสังกัดประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงเรียนบ้านเลิงทุ่ม

                            เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นายพงศกร ธนทรัพย์พล ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยนางนัทธมน จรูญชาติ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ  ได้ออกตรวจสอบภายในและติดตาม แนะนำสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงเรียนบ้านเลิงทุ่ม โดยมี นายวุฒิชัย เกิดสุขผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับอย่างดียิ่งและให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง