สพป.ชัยภูมิ เขต 2  ลงพื้นที่ตรวจซ่อมบำรุงอุปกณ์ DLTV DLICT ในเขตพื้นที่อำเภอภูเขียว

                     วันที่ 13 มิถุนายน 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นางศุภลักษณ์  ไปนาน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ มอบตัวแทนเจ้าหน้าที่ ICT ได้แก่ นายสานิต ต่ออำนาจ นายสุรศักดิ์ หมู่พราม นายทวีศักดิ์ จันนะชัย เจ้าหน้าที่ ICT และนายธีระชน ขวัญศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านหว้าทอง ลงพื้นที่โรงเรียนในเขตอำเภอภูเขียว โรงเรียนมูลกระบือ และ โรงเรียนบ้านโนนข่า เพื่อตรวจสอบและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV DLICT ให้มีสภาพพร้อมใช้งานในช่วงเปิดภาคเรียน โดยมี นายณัฐชัย เรียกจำรัส ผู้อำนวยการโรงเรียนมูลกระบือ และ นายสุวิมล สอนโกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนข่า ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง