สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมกับมูลนิธิ CCF จัดพิธีมอบทุนการศึกษาเด็กและเยาวชน CCF ประจำปีงบประมาณ 2565

       วันที่ 14 มิถุนายน 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นางสาวจุลนิต  เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาเด็กและเยาวชน CCF ประจำปีการศึกษา 2565 จังหวัดชัยภูมิ ภายใต้การสนับสนุนของ มูลินิธี ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชนฯ ทั้งหมด 1,321 ทุน เป็นนักเรียนในสังกัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จำนวน 257 คน รวมเป็นเงิน 618,100 บาทจาก 10 โรงเรียน โดยมี นางนิภาพร วงศ์สุวรรณ ผู้ประสานงานภาค กลุ่มจังหวัดที่ 2 และเจ้าหน้าที่มูลินิธี ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชนฯ  บุคลากรของสพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู ใน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 และ1 ร่วมพิธีมอบทุนในครั้งนี้ ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม