สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พิธีมอบบ้านโครงการสร้างบ้านน้ำใจ “คืนสู่ลูก สพฐ.” ปีที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2565  ในเขตอำเภอบ้านแทน

  วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานพิธีมอบบ้านตามโครงการสร้างบ้านน้ำใจ “คืนสู่ลูก สพฐ.” ปีที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2565  ในเขตอำเภอบ้านแทน ในการซ่อมแซมและสร้างบ้านให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนบ้านดอนเค็ง  ได้แก่บ้านเด็กชายฐิติกร ชาลีเขียว ชั้น ป.6 เด็กชายนรากร ชาลีเขียว ชั้น อ.3 และเด็กชาย กรกวิน ชาลีเขียว ชั้น อ.2 เวลา 10.00 น.มอบบ้านนักเรียน บ้านเด็กชายวีรภาพ ผาพรม ชั้น ป.5 นักเรียนโรงเรียนดอนขิงแคงเหล่าน้อย เวลา10.49น.มอบบ้านนักเรียน บ้านเด็กชายวุฒินันท์  ชินปิ่นเกลี่ยว ชั้น ป.5 นักเรียนโรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่ และเวลา11.39 น.มอบบ้านนักเรียน บ้านเด็กชายอัครชัย แอบอง ชั้น ม.1 นักเรียนโรงเรียนสามสวนวิทยา จำนวน 4 หลัง โดยมี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่ม  ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู ผู้นำชุมชน บุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 2 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมพิธีในครั้งนี้