สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ครั้งที่ 1/2565  

                  วันที่ 15 มิถุนายน 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ครั้งที่ 1/2565 เพื่อมอบนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนวทางการปฏิบัติราชการของบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมกับติดตามการดำเนินงาน ของแต่ละกลุ่มงานในการเชื่อมโยงไปถึงการจัดทำ MOU12 เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนในเขตพื้นที่ โดยมี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่ม และบุคลากรสพป.ชัยภูมิ เขต 2ร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม