สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ออกตรวจสอบภายในและติดตาม แนะนำสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2565

      เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นายพงศกร ธนทรัพย์พล ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยนางนัทธมน จรูญชาติ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการได้ออกตรวจสอบภายในและติดตาม แนะนำสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงเรียนบ้านหนองคูวิทยาคม โดยมีนางสาววิลาสินี ชำนาญกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับอย่างดียิ่งและให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง