สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พิธีมอบบ้านโครงการสร้างบ้านน้ำใจ “คืนความสุข สู่ลูก สพฐ.” ปีที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2565  ในเขตอำเภอคอนสาร  

                           วันที่ 16 มิถุนายน 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานพิธีมอบบ้านตามโครงการสร้างบ้านน้ำใจ “คืนสู่ลูก สพฐ.” ปีที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2565  ในเขตอำเภอคอนสาร ในการสร้างบ้านให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนบ้านห้วยแก้ว  ได้แก่บ้านของเด็กหญิงน้ำฝน ถนอมชีพ นักเรียนชั้น ป.2 และมี นายเสกสรร สวัสดิ์ศรี นายอำเภอคอนสาร รับมอบบ้านให้แก่เด็กหญิงน้ำฝน ถนอมชีพ ทั้งนี้ ผอ.สพป ชัยภูมิ เขต 2 และนายอำเภอคอนสาร ร่วมเปิดผ้าแพรป้าย โครงการสร้างบ้านน้ำใจ “คืนสู่ลูก สพฐ.” ปีที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2565 ในการรับมอบ โดยมี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ 2 ผอ.กลุ่ม ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู เจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบบ้านน้ำใจ “คืนสู่ลูก สพฐ.” ปีที่ 8 ในครั้งนี้