สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จัดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการดำเนินการตามเกณฑ์ฯ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (วPA)    

         วันที่ 19 มิถุนายน 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการดำเนินการตามเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยะฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์ (วPA) ในวันที่ 2 หลักสูตรสำหรับครูเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้พัฒนาวิชาชีพมุ่งเน้นให้ข้าราชการครู มีสมรรถนะในการเรียนรู้ พัฒนาคิดค้น ปรับเปลี่ยน การจัดการเรียนรู้  โดยได้รับเกียรติจากนายประเสริฐ หอมดี อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากร โดยมี นายวิจิตร นารอง รอง.ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ครูในสังกัด และบุคาลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผ่านรูปแบบ On-site และ Online ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม