สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จัดการอบรมพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางพหุปัญญา   

                                 วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นายโกละเม็ด  วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการจัดการอบรมพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางพหุปัญญา โดยมีนายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ร่วมพบปะกับผู้เข้าอบรม และมีคณะศึกษานิเทศก์ ตัวแทนครูแต่ละโรงเรียนร่วมการอบรมในครั้งนี้ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.มารุฒ  พัฒผล อาจารย์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากร ในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางระบบ Zoom  ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม