สพป.ชัยภูมิ เขต 2  ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วันที่ 2 ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง

                 วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นายโกละเม็ด  วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยในวันที่ 2 เป็นการประเมินโรงเรียนประเภทโรงเรียนขนาดกลาง ทั้งหมด 8โรงเรียนได้แก่1.โรงเรียนบ้านหญ้านาง 2.โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน 3.โรงเรียนชุมชนห้วยยาง 4.โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) 5.โรงเรียนบ้านหนองคัน 6.โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย 7.โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 8.โรงเรียนบ้านป่าว่าน นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนร่วมเสนอผลงาน โดยมี  นายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ นางนัฐรียา  ฉัตรรักษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา       พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งร่วมประเมิน ทั้งนี้นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการ พร้อมให้กำลังใจ แก่ผู้เข้ารับการประเมิน ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม