สพป.ชัยภูมิ เขต 2  ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

          วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 9.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพื่อแสดงจุดยืนในการต่อต้านการคอรัปชั่นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 และกิจกรรมแสดงจุดยืนการต่อต้านการทุจริตและคอรัปชั่น โดยร่วมกันกล่าวเจตนารมณ์ และแสดงสัญญาลักษณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น อีกทั้งเพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบในการปรับปรุงการทำงานให้มีความโปร่งใสสุจริตมากยิ่งขึ้น โดยมี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม