ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2  ร่วมแสดงความยินดีและร่วมถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ที่ได้รับโล่ห์รางวัลเกียรติคุณ

            วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมแสดงความยินดีและร่วมเป็นเกียรติถ่ายภาพ ร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ที่ได้รับโล่ห์รางวัลเกียรติคุณประเภทองค์กรรอบรู้สุขภาพ (Health Literate Organization) ชึ่งได้แก่โรงเรียนบ้านดอนดู่ อำเภอบ้านแท่น รางวัลเกียรติคุณประเภทองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practece) ได้แก่ โรงเรียนบ้านพรมใต้พิทยาคาร,โรงเรียนบ้านเมืองคง,โรงเรียนชุมชนห้วยยาง และโล่รางวัล การแข่งขัน”สพฐ – ไทยฮอนด้าวิ่ง 31 ขา สามัคคีปี 17″ ประจำปี 2565 โรงเรียนบ้านดอนดู่ อำเภอบ้านแท่น ซึ่งรับรางวัลระดับที่ 5 ของประเทศ โดยมีนางนัฐรียา ฉัตรรักษา ผอ.ส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากร กลุ่ม ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม