สพป.ชัยภูมิ เขต 2  ออกพื้นที่ตรวจสอบภายในและติดตาม แนะนำสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงเรียนบ้านนายม  

                 วันที่ 28 มิถุนายน 2565  นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นายพงศกร ธนทรัพย์พล ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยนางนัทธมน จรูญชาติ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการได้ออกตรวจสอบภายในและติดตาม แนะนำสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงเรียนบ้านนายมโดยมีนายดวงดี ภารา ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู  ให้การต้อนรับอย่างดียิ่งและให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง