สพป.ชัยภูมิ เขต 2  ประชุมเตรียมความพร้อม ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สพป.สระบุรี เขต 2

                    วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2  เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ที่จะนำคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรและเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 พร้อมทั้งกิจกรรมการสัมพันธ์โดยการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร ระหว่าง ผู้บริหารและบุคลากร สพป. สระบุรี เขต2 กับ คณะผู้บริหารโรงเรียน ในสังกัด สพป.เขต 2 โดยมี ผอ.กลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ตัวแทนผอ.โรงเรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม