สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมเตรียมความพร้อมการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ.และกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2565   

          วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2  มอบหมายให้นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายเร่งด่วน โดยเป็นการติดตามในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งสพป.ชัยภูมิ เขต2 รับหน้าที่หลักในการถ่ายทดสดแบบออนไลน์ โดยมี ผอ.กลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้องประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสายทองสายธารธรรม