สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมการประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 6/2565  

             วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2  ร่วมการประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 6/2565 โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานการประชุม และมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดชัยภูมิเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อรับทราบนโยบายของรัฐ และการดำเนินงานของจังหวัดชัยภูมิ โดยมีนางนงเยาว์ เลิงนิสสัย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ในรูปแบบออนไลน์ ณ   ห้องประชุมเตชะธัมโม