สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จัดการประมูลขายทอดตลาด อาคารเรียนอาคารประกอบ และสิ่งปลูกสร้างอื่น จำนวน 6 รายการ

                    วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2  มอบหมายให้นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง.ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการจัดการประมูลขายทอดตลาด อาคารเรียนอาคารประกอบ และสิ่งปลูกสร้างอื่น จำนวน 6 รายการ จาก  3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านโนนคูณ  โรงเรียนบ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) โดยมีนายอาทิตย์ อุทธตรี ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นายธราพงษ์ เจริญขวัญ โรงเรียนบ้านโนนคูณ ร.ต.สมศักดิ์ สีพิมพ์ โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)นางสุระณี สีพิมพ์ โรงเรียนบ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) เจ้าหน้าที่ตำรวจ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมการประมูล ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด 65 รายจากการลงทะเบียนประสงค์ 189 ราย ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม