สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจสอบภายในและติดตาม แนะนำสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา

                             เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นายพงศกร ธนทรัพย์พล ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยนางนัทธมน จรูญชาติ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการได้ออกตรวจสอบภายในและติดตาม แนะนำสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา โดยมี นางสาวช่อผกา  ผลภิญโญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู  ให้การต้อนรับอย่างดียิ่งและให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง