สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

                              วันที่ 1 กรกฎาคม 2565  นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางนัฐรียา  ฉัตรรักษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 ในพิธีได้มีการพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และการตรวจกองสวนสนามของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และเนตรนารี โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้บังคับกองลูกเสือ อำเภอคอนสารร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านคอนสาร อำเภอคอนสาร