สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ความต้องการในสาขา/วิชาเอกของสถานศึกษา

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ความต้องการในสาขา/วิชาเอกของสถานศึกษา ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม โดยมี นางสาววิภาพร ยงเพชร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมชี้แจง และมีคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการวางแผน และใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนบริหารอัตรากำลังของ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ต่อไป