สพป.ชัยภูมิ เขต 2 บรรยายพิเศษในการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยสู่มืออาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยสู่มืออาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี นางสรินทรา ประยงค์เพชร ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กล่าวรายงาน ซึ่งกำหนดอบรมในระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2565 ในวันแรก มีนายธนากร ศรีวิพัฒน์ ผอ.รร.บ้านตาดรินทอง ว่าที่ ร.ต.ธนาธิป มาลากอง ผอ.รร.ชุมชนแท่นประทัน นางพัชชินี หมอกชัย ครูโรงเรียนศรีแก้งคร้อ และนายธีระชน ขวัญศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านหว้าทอง เป็นวิทยากรอบรม มีข้าราชการครูผู้ช่วยเข้ารับการอบรม จำนวน 63 คน ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีเจตคติ มีจิตวิญญาณอุดมการณ์ในความเป็นครู และเป็นข้าราชการครูที่ดีต่อไป