สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมศึกษานิเทศก์การจัดทำข้อตกลงการพัฒนางาน (PA) ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมศึกษานิเทศก์การจัดทำข้อตกลงการพัฒนางาน (PA) ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีนายเชษฐา  พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ คณะศึกษานิเทศก์เข้าร่วมการประชุมศึกษานิเทศก์การจัดทำข้อตกลงการพัฒนางาน (PA) ผ่านระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom ในการเพิ่มและพัฒนาศักยภาพให้สูงสุดและการสร้างความก้าวหน้าในตำแหน่งของศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมสารีบท