สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู รูปแบบออนไลน์  

             วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางวรัญญาภรณ์ เพชรภัคดี ผอ.กลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยนางสาวสุนิษา นามวิจิตร ผอ.กฎหมายและคดีตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียน บุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ผ่านรูปแบบออนไลน์  ผ่านระบบ Zoomเพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค ของสถานีแก้หนี้และนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู   เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินครูขับเคลื่อนโครงการแก้หนี้ครูอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทั้งนี้ได้รับฟังนโยบายเพิ่มเติมจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช เทียนทอง ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม