สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พิธีมอบบ้านตามโครงการสร้างบ้านน้ำใจ “คืนสู่ลูก สพฐ.” ปีที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2565

               วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานพิธีมอบบ้านตามโครงการสร้างบ้านน้ำใจ “คืนสู่ลูก สพฐ.” ปีที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2565 ในเขตอำเภอภูเขียว โดยการซ่อมแซมบ้านจำนวน 3 หลังโดยแก่บ้านของ  1.ด.ญ.งามวิไล พนมพงษ์ นักเรียนโรงเรียนบ้านฝายพญานาค 2.ด.ญ.พิมพ์พิมล สุชสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 3.ด.ญ.จิรดา นิสัยตรง โรงเรียนบ้านโนนสาทร โดยมีนายอาณัติ  ราชโสม ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอภูเขียวกล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นายนิวัฒน์ สุพจิตร นายอำเภอภูเขียว นายสุวิชชา เสี้ยมแหลม   รองศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลธาตุทอง ผอ.กลุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนครู ผู้นำชุมชน ร่วมกิจกรรมพิธีมอบบ้านในครั้งนี้ ทั้งนี้ได้มีพิธีมอบใบอนุโมทนาบัตรให้ตัวแทนผู้สนับสนุนเงินการสร้างบ้านนักเรียน