สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมแสดงความยินดี กับ โรงเรียนบ้านโจดโนนข่าในการแข่งขันการประกวดคลิปดนตรีพื้นบ้านและการแสดงพื้นบ้าน

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านโจดโนนข่า ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทคลิปการแสดงพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับเด็ก ในการเข้าร่วมการประกวดคลิปคนตรีพื้นที่บ้านและการแสดงพื้นบ้าน “รวมศิลป์แผ่นดินสยาม 2565” รวมศิลป์ไทย ไร้ขีดจำกัด (THAI HYBRID PLAY) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลป์วัฒนธรรมท้องถิ่น กองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา สพป.ชัยภมิ เขต 2 ร่วมมอบทุนสมทบสนับสนุนแก่นักเรียน จำนวน 3,000 บาท ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม