สพป.ชัยภูมิ เขต 2 คัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤติดีเด่น ประจำปี 2564  

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นายโกละเม็ด  วรรณพิมพ์ รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมประเมินผลงานเพื่อคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนดีเด่น ประจำปี 2564 เพื่อมอบเกียรติบัตรเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา(พสน.)ให้กับผู้ปฏิบัติงานที่สามารถขับเคลื่อนงานและปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ โดยมีนางนัฐรียา  ฉัตรรักษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางทุเรียน สิงห์โคกกรวด นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการ บุคลากรกลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม