สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ 7/2565เพื่อติดตามและมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ 7/2565 เพื่อติดตามและมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ อีกทั้งเป็นการประชุมเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดชัยภูมิ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ สภาพอากาศของจังหวัดชัยภูมิ และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในจังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุม ในรูปแบบออนไลน์  ณ ห้องประชุมสารีบท