สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน

                           วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันคล้ายพระราชสมภพ   27 กรกฎาคม 2565 กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเปิดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ รักษาสิ่งแวดล้อมและกิจกรรม Big Cleaning Day สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เพื่อนำจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามร่มรื่น โดยมีกิจกรรมปลูกต้นไม้ และการทำความสะอาดบริเวณรอบๆอาคารสถานที่ใน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่มและบุคลากรทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้