สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 7/2565

                                 วันที่ 3 สิงหาคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง.ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต2 นำทีมผู้บริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 2  รอง.ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 และผอ.กลุ่มเข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 7/2565 เพื่อรับทราบนโยบายของทางสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายเร่งด่วน สพฐ. ตลอดจนการติดตามการปฏิบัติราชการของเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเน้นการทำงานอย่างเต็มที่ในการผลักดันนโยบายด้านการศึกษาของไทย โดยมีนายอัมพร พินะสา  เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นที่ฐาน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย  คณะผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ในรูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม