สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจซ่อมบำรุงอุปกณ์ DLTV DLICTในเขตพื้นที่อำเภอคอนสารและอำเภอเกษตรสมบูรณ์

  เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นางศุภลักษณ์  ไปนาน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ มอบเจ้าหน้าที่ ทีม ICT สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ลงพื้นที่โรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอคอนสาร และอำเภอเกษตรสมบูรณ์ เพื่อดำเนินการตรวจสอบและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV และ DLICT ให้แก่โรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่ ให้มีสภาพพร้อมใช้งานในช่วงการเปิดภาคเรียน เพื่อที่จะให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนและครู ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง