สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จัดการอบรมการจัดการเรียนการสอนด้วย DLTV

                      วันที่ 5 มิถุนายน 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นางศุภลักษณ์ ไปนาน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ จัดการอบรบการจัดการเรียนการสอนด้วย DLTV เป็นวันที่ 2 โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนและครู โรงเรียนขนาดเล็ก ในเขตอำเภอภูเขียว เพื่อเพิ่มเติมความรู้ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนและครู ให้สามารถให้งานระบบ DLTV ได้และสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของระบบ DLTVได้ เพื่อนำไปสู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบของเขตพื้นที่ ซึ่งไปรับเกียรติจาก นายชัยกฤษ์ วุฒิธาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศาลากุลซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนด้วย DLTV ระดับประเทศ และนางสาวเบญจวรรณ  แจ่มเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร โดยมีทีม ICT สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูร่วมเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม