ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะทำงานเกษียณอายุราชการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานมุฑิตาจิตเกษียญอายุราชการ 2565 

                                     วันที่ 8 สิงหาคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเกษียณอายุราชการ 2565  ในการเตรียมความพร้อมในการจัดงานมุฑิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการของ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ บุคลากรทางการศึกษาและข้าราชการครู ที่จะเกษียณอายุราชการ ปี 2565 นี้  ในการกำหนดรูปแบบการจัดงาน ให้เกียรติแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ในวันที่ 29 กันยายน 2565 โดยมี ผอ.กลุ่ม บุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม