สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จัดประชุมจัดทำทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

                                       วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นางสาววิภาพร ยงเพชร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ดำเนินการจัดประชุมจัดทำทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นมา โดยมี นางชเนตตี ชำนาญ และนางประไพร ผัดวิเศษ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ชี้แจงการบันทึกข้อมูลและเข้าถึงระบบทะเบียนประวัติ ในระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงาน ก.ค.ศ. มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 17 คน ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2