สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ลงพื้นที่นิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านถนนกลาง อำเภอบ้านแท่น

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายโกละเม็ด  วรรณพิมพ์ รอง.ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2  ลงพื้นที่นิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านถนนกลาง อำเภอบ้านแท่น เพื่อเยี่ยมชนการจัดการเรียนการสอนของครู การใช้งาน DLTVช่วยสอนตลอดจนการติดตามการดำเนินตามจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยใช้ระบบ MOE Safety Center และใช้ MOE safety Platform ในการแจ้งข้อมูลด้านความปลอดภัยสำหรับเด็กนักเรียน โดยมีนายราวิน สุริยันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถนนกลาง และคณะครู ร่วมให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง