สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำทิพย์ อำเภอคอนสารโครงการสร้างบ้านน้ำใจ คืนความสุขสู่ลูก สพฐ. ปี 8 จากนายเรืองเดช ทวีกุล ผู้มีจิตศรัทธาบริจาค

                                               วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางสาววิภาพร ยงเพชร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางวรัญญาภรณ์ เพชรภักดี ผอ.กลุ่มอำนวยการ และนางนัฐรียา ฉัตรรักษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำทิพย์ อำเภอคอนสาร ที่มีความเหมาะสมสมควรได้รับการช่วยเหลือในการซ่อมแซมบ้านพัก ตามโครงการสร้างบ้านน้ำใจ คืนความสุขสู่ลูก สพฐ. ปี 8 จากนายเรืองเดช ทวีกุล ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินซ่อมแซมบ้านพักให้กับนักเรียน จำนวน 50,000 บาท โดยมี นายสมควร ตากลม ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอคอนสาร และนายแมน ถันชนนาง ผอ.รร.บ้านทุ่งลุยลายฯ ร่วมพิจารณาและให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง