สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมปฏิบัติการการใช้หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน

             วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นางสาวดรุณี  อาจปรุ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษรักษาการผู้อำนวยการกลุ่ม เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการการใช้หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน เพื่อเตรียมความพร้อมกับคณะทำงานในการเตรียมหลักสูตรเพื่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับครูผู้สอนที่จะช่วยเพิ่มสมรรถนะของผู้เรียน ในวันที่ 21 สิงหาคม 2565 นี้ โดยมี นางจินตนา คมสิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษผู้รับผิดชอบโครงการ ทีมศึกษานิเทศก์ ครู และคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโนนทรายคำ