สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมพิธีเปิดงาน สพฐ. ติดอาวุธความรู้ให้เด็กไทยทุกคนอ่านออกเขียนได้  เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning Loss)

                วันที่ 18 สิงหาคม 2565  นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นายโกละเม็ด  วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นำบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมพิธีเปิดงาน สพฐ. ติดอาวุธความรู้ให้เด็กไทยทุกคนอ่านออกเขียนได้  เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning Loss) ผ่านสื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทย ของนักเรียน ซึ่งได้ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเซื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีนางเกศทิพย์  ศุภวานิช    รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด พบปะพูดคุย พร้อมมอบนโยบายของ สพฐ.ผ่านช่องทางออนไลน์  โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม