สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมต้อนรับและอำนวยความสะดวกผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                เมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายอาทิตย์ อุทธตรี ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ พร้อมด้วย นางนงเยาว์ เลิงนิสสัย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วย บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนร่วมต้อนรับและอำนวยความสะดวกผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย นายรังสี ราชกรม วิศวกรโยธาจ้างเหมา และนายคำภา หานะกุล นายช่างโยธาจ้างเหมา ในการลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพโครงสร้างของอาคารเรียนที่ชำรุด จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) โรงเรียนบ้านหนองข่า        (คุรุประชาวิทยา) โรงเรียนบ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา โรงเรียนศาลาสามัคคี และโรงเรียนบ้านซำมูลนาก โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง