สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษาและนโยบายเร่งด่วนปีงบประมาณ พ.ศ.2565   

                             วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษาและนโยบายเร่งด่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ผ่านมาตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบายต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้ง เป็นข้อมูลรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม