สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมปฏิบัติการการใช้หลักสูตรการศึกษาเพื่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน   

                             เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการการใช้หลักสูตรการศึกษาเพื่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนและเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ให้เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง โดยมีนายเชษฐา  พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศฯ กล่าวรายงานและร่วมบรรยาย และได้รับเกียรติจากนางสาวพัชรินทร์ อินเถื่อน ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นวิทยากร ทั้งนี้มีครู     ในสังกัดเข้าอบรมจำนวน 280 คน  ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม